כל جميع الاختبارات والحلول لحماية بيئتك
عربىAR

מראה:
בצבע חום כהה גודלו כ- 25 מ"מ.

הרגלים:
שכיחים מחוץ לבית, בדרך כלל נכנסים לבינינים דרך צינורות. נוטים לחיות בסמוך לקרקע ובאזורים חמים ולחים.

תזונה:
אוכלים כל דבר אך נמצאים לעיתים קרובות באזורי אשפה, ביוב וחומרים מרקיבים. נראה שמעדיפים עמילן אם הוא זמין.

רבייה:
בממוצע בתיק 16 ביצים. הנקבה מטילה במשך חייה 8 תיקי ביצים בממוצע, הנימפה מתנשלת שבע פעמים עד שהופכת לבוגר בתקופה של שנה. הבוגרים חיים חצי שנה.

מידע נוסף:
איטיים יותר בהשוואה לתיקנים אחרים. מדיפים ריח לא נעים המאפיין אותם.