כל جميع الاختبارات والحلول لحماية بيئتك
عربىAR

מראה:
בצבע חום בהיר לחום כהה. באורך 15-40 מ"מ.
מראה דבשתי.

הרגלים:
נמצאים באזורים קרים ולחים כמו מתחת לקרשים ולאבנים, במרתפים ובעליות גג.

תזונה:
אוכלים הכל, ידועים בכך שניזונים מבגדים ווילונות תחרה.

רבייה:
הנקבות מטילות ביצים באביב הבוקעות בסביבות חודש אפריל, יש דור אחד בלבד בכל שנה.

מידע נוסף:
בניגוד לצרצרים אחרים, צרצר זה אינו מצרצר, הם מפסיקים לנוע כאשר הם חשופים לתאורה חזקה.