כל جميع الاختبارات والحلول لحماية بيئتك
عربىAR

להתייחס למים בכבוד

אחד האספקטים החשובים בקבלת תו בנייה ירוקה מתייחס למערכות המים במבנה, ולאופן השפעתם על הסביבה. מאפיינים אלה כוללים מערכות למיחזור המים, כדוגמת מערכת "מים אפורים" (המסננת שפכים ועושה בהם שימוש חוזר, למשל לשם השקייה), ניקוז מי גשמים, הבטחת מניעת זיהום שעלול לפגוע במי-תהום בסמוך לאתר הבנייה, וכן עזרים שונים לחיסכון במים במבנה.

אנו בגלית נספק עבורכם חוות דעת מקצועית וננפק לכם "דו"ח הידרולוגי" העומד בתו התקן 5281 לבנייה ירוקה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול נגר.

 הדו"ח שלנו כולל:

 

  • חוות דעת למיזם הנדון הכוללת מאפיינים הידרולוגיים של האגן בתחום האתר; תנאי מרחב התכנון, תכונות הקרקע; מאפייני הגשם, החידור והנגר; אמצעים לניהול נגר עילי בתחום האתר.
  • איסוף חומר רקע ולימוד גאוגרפי מקיף של אגן הניקוז, הטופוגרפיה ושימושי הקרקע באתר, תכונות השטח ההידרולוגיות, והוראות הניקוז המקומיות.
  • ניתוח ע"י מומחה מערכת GIS של גודל המשטחים במגרש ותרומתם לנגר וכן כושר החידור של הקרקע.
  • חיזוי פרמטרים הידרולוגיים: בחינת כמות המשקעים בהתאם להסתברויות ניקוז, צפי עובי הנגר במגרש, ושיעור מידת החדירה והחלחול בהתאם לתווים הסטרטיגרפים – גיאולוגים באתר.
  • המלצות לאלטרנטיבות לניהול מי הנגר בשטח: הקטנת ספיקה, שיכלול מערכות להשהיית נגר עילי ואמצעים להפתחת עומס מי-ניקוז על המערכת הציבורית.
  • כתיבת ועריכת דו"ח מסכם להגשה לרשויות.