כל جميع الاختبارات والحلول لحماية بيئتك
عربىAR

מראה:

יש 4 קבוצות של מושבות טרמיטים

  1. פועלים: באורך של 6 מ"מ, בצבע בהיר, לא כנפיים
  2. חיילים: ראש מאורך
  3. רביה ראשונית: עם כנפיים בצבע כהה. קבוצה זו הכי שכיחה בתוך בתים
  4. רבייה משנית: ללא כנפיים או כנפיים קצרות מאוד, כנפיים לא פונקציונליות, צבע בהיר.

הרגלים:
מתגוררים במושבות מתחת לאדמה, מסוגלות להגיע מעל פני האדמה ע"י בניה של תעלות בוץ.
זקוקים ללחות על מנת לשרוד.

תזונה:
עץ.

רבייה:
הגדילה החל משלב הביצה ועד לבגרות תלויה במינים. מלכה במושבה יכולה להטיל אלפי ביצים במהלך חייה ,אך רב הביצים מוטלות ע"י רביה משנית במושובות בנויות.

מידע נוסף:
מושבות עשויות למנות מעל מיליון חברים.